Rekonštrukcia bytového jadra

Nakoľko rekonštrukcia bytového jadra nie je lacnou záležitosťou, veľmi nám záleží na tom, aby bola vykonaná skutočne kvalitne. Ak vám niekto sľúbi rekonštrukciu jadra za 5 dni, je veľmi pravdepodobné, že pri týchto „pretekoch s časom” môže zaostávať kvalita. Preto dôraz, ktorý kladieme na kvalitu, vymedzuje čas rekonštrukcie na 10 - 14 dní podľa rozsahu prác.

Postupnosť prác:

1. deň - demontáž jadra a sanity, odvoz sute, dovoz stavebného materialu, založenie nových priečok a osadenie zárubní. Pred samotným murovaním priečok finálna konzultácia so zákazníkom o podobe nového jadra a rozmiestnení sanity.

2. deň - domurovanie priečok

3. deň - vodoinštalácia - rozvody teplej a studenej vody, odpad

4. deň - elektroinštalácia - nové rozvody el. energie

5. deň - sieťkovanie stien a stropov

6. deň - omietky stien a stropov

7.-9. deň - obklady, dlažba, špárovanie obkladov - podľa rozsahu prác

10. deň - technologická pauza po pokládke dlažby

11. deň - špárovanie dlažby, maliarské a natieračské práce

12.-14 deň - kompletovanie sanity, inštalácia elektrických zásuviek a vypínačov, upratovacie práce